Aici gasesti provocari ce cresc odata cu tine! Jocuri, povesti, poezii, poze haioase, glume, printabile, bancuri si video-uri de râs.
 

Legislaţia familiei

Drepturile şi obligaţiile părinţilor

legislatia familie, drepturile si obligatiile parintilor
Art. 20 (1) Parintii au aceleasi drepturi si indatoriri fata de copiii lor, indiferent daca acestia sunt din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati.

(2) Drepturile parintesti se exercita numai in interesul copilului.

(3) Nici o conventie prin care parintii deleaga unui tert exercitarea drepturilor si obligatiilor parintesti nu poate avea efect decat daca este aprobata de autoritatea tutelara de la domiciliul acestei terte persoane.

(4) Incheierea conventiei va fi notificata serviciului public specializat de pe raza administrativ teritoriala unde domiciliaza persoana careia i-au fost delegate drepturile si obligatiile parintesti, in vederea luarii masurilor corespunzatoare.

Art. 21 Parintii au obligatia sa asigure intretinerea copiilor lor.

 

Art. 22 (1) Parintii copilului au dreptul si obligatia sa ingrijeasca si sa indrume copilul in cadrul familiei, sa asigure conditiile necesare pentru dezvoltarea fizica, psihica si morala a copilului, sa asigure sanatatea si educatia copilului.

(2) Parintii copilului au dreptul sa primeasca informatii despre prevederile ce ar ajuta la ingrijirea copilului, precum si asistenta pentru cresterea si educatia acestuia.

(3) Parintii au dreptul sa ceara inapoierea copilului de la orice persoana care-l detine fara drept.

(4) Instanta judecatoreasca va respinge cererea daca inapoierea este contrara intereselor copilului. Acesta va fi ascultat daca a implinit varsta de 10 ani.

 

Art. 23 (1) Parintii nu au nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintilor, exceptand dreptul la mostenire si la intretinere.

(2) Parintii au dreptul si obligatia de a administra bunurile copilului lor si de al reprezenta in actele civile pana la implinirea varstei de 14 ani.

(3) Dupa implinirea varstei de 14 ani copilul isi exercita singur drepturile si isi indeplineste tot astfel obligatiile insa numai cu incuviintarea prealabila a parintilor spre a-l apara impotriva abuzurilor din partea tertilor.

(4) Dispozitiile sectiunii a II-a, capitolul 1, Titlul III Cod Familie se aplica prin asemanare. Nu se va intocmi inventarul prevazut in art. 126 Cod Familie in situatia in care copilul nu are alte bunuri dacat cele de uz personal.

 

Art. 24 Parintii copilului sunt obligati sa:

a) coopereze cu copilul lor si sa respecte demnitatea umana a acestuia;

b) informeze copilul despre toate actele si faptele care-l afecteaza si sa ia in considerare opinia acestuia;

c) intreprinda toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor;

d) coopereze cu persoanele fizice si juridice implicate in ingrijirea copilului.

 

Art. 25 Parintii au dreptul de a mentine relatii personale cu copiii lor pe toata perioada instituirii unei masuri de protectie fata de acestia, cu exceptia situatiilor in care mentinerea relatiilor este incompatibila cu masura dispusa.

 

Art. 26 (1) Exercitarea drepturilor, indeplinirea obligatiilor parintesti, precum si  masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor se realizeaza de catre parinti, de comun acord.

(2) Daca unul dintre parinti este decedat, decazut din drepturile parintesti, pus sub interdictie sau se afla in imposibilitatea de a-si exprima vointa, celalalt parinte isi va exercita singur drepturile parintesti.

(3) Copilul locuieste la parintii sai. Daca parintii nu locuiesc impreuna acestia vor decide de comun acord la care dintre ei va locui copilul.

(3) Orice neantelegere intre parintii copilului cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, precum si orice alte divergente referitoare la persoana si bunurile copilului, se solutioneaza de catre instanta judecatoreasca, cu citarea parintilor, a copilului care a implinit varsta de 10 ani si a autoritatii tutelare, luand in considerare cu prioritate interesul superior al copilului

Art. 27 (1) Primarul, prin serviciul de autoritate tutelara este obligat sa exercite controlul asupra felului in care parintii isi indeplinesc indatoririle privitoare la persoana si bunurile copilului.

(2) In cazul in care se constata una din situatiile mentionate la art. 28, alin. 1 din prezenta lege, primarul este obligat sa sesizeze in termen de 2 zile serviciul public specializat.

Art. 28 (1) Daca parintii sau unul dintre acestia pun in pericol sanatatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului prin felul de exercitare a drepturilor parintesti, prin purtare abuziva sau prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor de parinte, instanta judecatoreasca, la cererea serviciului public specializat pentru protectia copilului, va decide decaderea din drepturile parintesti.

(2) Copilul poate fi audiat daca instanta considera necesar pentru solutionarea cauzei. Audierea copilului va avea loc in mod obligatoriu in camera de consiliu.

(3) Decaderea din drepturile parintesti nu scuteste parintii copilului de obligatia de a da intretinere acestuia.

(4) Instanta judecatoreasca se va pronunta si cu privire la mentinerea relatiilor personale ale parintelui decazut din drepturile parintesti cu copilul sau.

(5) La solicitarea parintelui decazut din drepturi, instanta judecatoreasca poate reda acestuia exercitiul drepturilor parintesti, daca au incetat cauzele care au dus la decadere.

(6) Solutionarea cauzelor privind decaderea din drepturile parintesti, precum si redarea acestora, se face cu citarea parintilor si a serviciului public specializat pentru protectia copilului. Participarea procurorului este obligatorie.

Art. 29 (1) Copilul pentru care s-a stabilit o masura de protectie in conditiile prezentei legi si ai carui parinti manifesta dezinteres fata de persoana acestuia pe o perioada mai mare de 3 luni, va fi declarat prin hotarare judecatoreasca abandonat, la sesizarea serviciului public specializat.

(2) Serviciul public specializat are obligatia sa tina o stricta evidenta a vizitelor, precum si a faptelor parintilor care caracterizeaza comportamentul lor fata de copil. Vizitele si faptele parintilor vor fi consemnate intr-un registru unic de vizite intocmit pentru copii fata de care s-a luat masura plasamentului.

(3) Sesizarea instantei judecatoresti se face in termen de 2 luni de la data implinirii termenului de 3 luni de cand parintii au incetat legaturile cu copilul.

(4) Solutionarea cauzelor privind declararea judecatoreasca a abandonului se face cu citarea parintilor si a serviciului public specializat. Participarea procurorului este obligatorie.

(5) Copilul poate fi audiat daca instanta considera necesar pentru solutionarea cauzei. Audierea copilului va avea loc in mod obligatoriu in camera de consiliu.

(6) Copilul nu va fi declarat abandonat daca in interiorul termenului de 3 luni sau in timpul judecarii procesului o ruda a copilului pana la gradul IV inclusiv solicita incredintarea copilului iar cererea este apreciata ca fiind in interesul acestuia.

Art. 30 (1) In cazul declararii abandonului sau a decaderii parintilor din drepturile parintesti, instanta va delega exercitiul drepturilor parintesti comisiei pentru protectia copilului.

(2) Decaderea din drepturile parintesti, precum si declararea judecatoreasca a abandonului copilului il scuteste pe acesta de obligatia de a da intretinere parintelui sau parintilor sai, dupa caz.

Art. 31 Instanta judecatoreasca competenta poate decide, la cererea unuia sau ambilor parinti, redarea exercitiului drepturilor parintesti daca au incetat imprejurarile care au dus la declararea abandonului si daca redarea exercitiului acestor drepturi este in interesul copilului

Voteaza

(3 voturi)

Comentarii(0)Scris de
adventurekids
Data
27 ian. 2011
Vizionari
5647
★★★★★
3 voturi
Reclama 1 zona editabila
Reclama2_Detaliu_Articole