Aici gasesti provocari ce cresc odata cu tine! Jocuri, povesti, poezii, poze haioase, glume, printabile, bancuri si video-uri de râs.
 

Legislaţia familiei

Drepturile copilului la libertate de conștiință și de gândire

legislatie copii
Pentru părinții care întâmpină probleme când hotărăsc să retragă copiii de la frecventarea orelor de religie, pentru părinții care sunt obligați să adopte la cursuri altă religie decât confesiunea religioasă pe care o au, pentru părinții care nu doresc să-și educe habotnic copilul, iată legislația care vă obligă să apărați drepturile copilului la libertate de conștiință și de gândire și vă conservă valorile etice ale familiei dumneavoastră:

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
Art. 29 alin(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

alin(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

alin (6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

LEGEA NR. 489/2006 PRIVIND LIBERTATEA RELIGIOASĂ

Art. 1 alin (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrară convingerilor sale, şi nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa, apartenenţa sau neapartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau un cult.

Art. 3 alin. (1) Părinţii sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.

LEGEA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI NR 84/1995

ART. 9 (1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal si profesional includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia și confesiunea.

(2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz situaţia şcolară se încheie fără această  disciplină. La fel se procedează şi pentru elevul căruia nu i s-au asigurat condiţii pentru frecventarea acestei discipline.

DECIZIA 72/1995 A CURŢII CONSTITUŢIONALE PRIVIND CONSTITUŢIONALITATEA UNOR PREVEDERI ALE LEGII NR 84/1995

Religia nu trebuie înţeleasă ca disciplină obligatorie, obligativitatea constând numai în introducerea acestei discipline în planurile de învăţământ (trunchiul comun de materii), religia şi confesiunea rămânând să fie alese sau nu.

LEGEA NR. 272/2004 PRIVIND PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

Art. 47 alin (1) Copilul are dreptul de a primi o educaţie care sa ii permită dezvoltarea, iî condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalităţii sale.

Art. 25 alin (1) Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă si de religie.

alin (2) Părinţii îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, in alegerea unei religii, in condiţiile legii, ţinând seama de opinia, vârsta și de gradul de maturitate a acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios.
alin (3) Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimţământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-și aleagă singur religia.

Voteaza

(9 voturi)

Comentarii(0)Scris de
adventurekids
Data
26 nov. 2010
Vizionari
6781
★★★
9 voturi
Reclama 1 zona editabila
Reclama2_Detaliu_Articole